Aktivity

  1. Príprava výskumného projektu „Stereotypization of Media Space” (č. E_2013/06/MKG) v spolupráci s pracovníkmi Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  a zahraničnými expertmi z Poľska dr. Arkadiuszom Wąsińskim, dr. Michałom Szyszkom a mgr. inż. Łukaszom Tomczykom z Wyższej Szkoły Administracji v Bielsko-Białej, ale aj s pracovníkmi z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Výskumný projekt má cieľ identifikovať prejavy mediálnych stereotypov v masových médiách v mienkotvorných denníkoch a to na Slovensku, Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Ide o jedinečný výskumný projekt, ktorý nadväzuje na mnohoročné skúsenosti riešiteľov tohto projektu z radov univerzitných pracovníkov a na predvýskumné  aktivity realizované na  vybranom súbore z r. 2007 a 2012. Projekt má však ambíciu identifikovať longitudinálne zmeny v tejto oblasti (retrográdne) a zároveň identifikovať medzikultúrne špecifiká.
  2. Spoluorganizácia (KO)médiá Katowice
  3. Spoluorganizácia konferencie Genderizácia mediálneho priestoru v Komárne