Publikácie

Dagmar Inštitorisová:
Výrazová variabilita verejného priestoru v art marketingovej praxi

Edita Štrbová:
Art & event marketing kultúrnych inštitúcií

Veronika Szabóová, Jozef Peniak, Peter Cyprich:
Digital art content: Praktikum tvorby marketingového obsahu a meranie jeho efektivity (vysokoškolská učebnica)

Dana Hodinková, Ľubica Račeková, Veronika Szabóová:
Médiá – Migrácia – Spoločenská zodpovednosť: Prístupy ku komunikácii témy migrácie v mediálnom priestore

Lucia Spálová:
Politický branding: Modely persuázie v politickom marketingu

Eva Kapsová, Ján Huňady:
Fenomén mesta – v umení, brandingu a typografii

Jozef Peniak, Oľga Púchovská, Edita Štrbová:
Korona – Art – Media: Digitálna konverzia marketingu umenia

Katarína Fichnová:
Masmédiá – ich apercepcia pubescentmi a črty tvorivej osobnosti.

Łukasz P. Wojciechowski:
Ambient marketing a kreatívne príklady krajín V4