Časopis dot.comm

Časopis pre teóriu, výskum a prax mediálnej a marketingovej komunikácie

ISSN 1339-5181